Mans ķermenis ir tikai mans (2008)

Mans ķermenis ir tikai mans (2008)

Grāmatas mērķis ir sniegt informāciju bērnam par ķermeņa privātumu un pasargāt no iespējamas seksuālas vardarbības.


   
    Bilžu grāmata ir uzrakstīta vieglā, bērnam saprotamā valodā. Tā darbojas kā stimulmateriāls, lai veicinātu sarunu ar bērnu par ķermeņa robežām, mācītu intīmo ķermeņa daļu nosaukumus, par pieskārieniem un citām ar ķermeni saistītām tēmām.

    Grāmatu var izmantot arī vardarbības izpētes nolūkos kā stimulmateriālu, lai uzrunātu iespējams notikušo vardarbību.

   Grāmata ir lasāma ar pieaugušā starpniecību. Tā izmantojama pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Grāmata ir pieejama gan latviešu, gan krievu valodās. 
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji