Psihosociālā palīdzība no vardarbības cietušam bērnam. Informācija speciālistiem vardarbības gadījumu pret bērnu risināšanai

Psihosociālā palīdzība no vardarbības cietušam bērnam. Informācija speciālistiem vardarbības gadījumu pret bērnu risināšanai

Tā ir brošūra profesionāļiem, kuras mērķis ir parādīt, izmantojot konkrētu sociālo gadījumu, kā veiksmīgi risināmi vardarbības gadījumi pret bērnu, sākot no atklāšanas līdz sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai.

Publikācijā apkopota informācija par valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijās. Saskaņojot ar dzīvesvietas pakalpojumu sniedzējiem, izveidots saraksts, kurā iekļauti tie psihologi, psihoterapeiti un sociālie darbinieki, kuri deva tam savu piekrišanu un ir gatavi arī turpmāk iesaistīties šī pakalpojuma nodrošināšanā. Atsevišķā sarakstā ir iespēja iepazīties ar projekta „Bērna kā cietušā aizsardzība un sociālpsiholoģiskā palīdzība” ietvaros apmācītajiem 23 sociālajiem darbiniekiem darbam ar darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm.
Brošūra tapusi projekta "Bērna kā cietušā aizsardzība un sociālpsiholoģiskā palīdzība" (No. JUST/2010/FRAC/AG/105630-CE-
0377129/00-61) ietvaros, ko līdzfinansējusi Eiropas Savienības Pamattiesību un pilsonības programma. Tā pauž vienīgi tās autora viedokli. Eiropas Komisija nevar tikt saukta pie atbildības par brošūrā iekļauto informāciju.
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji