Vardarbības veidi

 • Šajā sadaļā ir apkopota informācija par vardarbības pret bērnu veidiem.

  Lasīt vairāk

 • Novārtā pamešana

  Novārtā pamešana jeb vecāku nolaidība ir vardarbības veids, kad bērns tiek atstāts tādā psiholoģiskā un fiziskā situācijā, kad netiek nodrošinātas viņa attīstībai un izdzīvošanai svarīgas vajadzības.

  Lasīt vairāk

 • Emocionāla vardarbība

  Emocionālā vardarbība pret bērnu ir tāda rīcība, kas liek bērnam izjust emocionālu spriedzi, apdraudot vai ietekmējot vecumam atbilstošu emocionālo attīstību.

  Lasīt vairāk

 • Fiziska vardarbība

  Fiziski vardarbīga izturēšanās pret bērnu ir saistīta ar situācijām, kuru rezultātā bērnam apzināti tiek nodarītas fiziskas ciešanas un rodas miesas bojājumi.

  Lasīt vairāk

 • Seksuāla vardarbība

  Par seksuālu vardarbību pret bērnu ir uzskatāmas jebkādas seksuālas darbības starp bērnu un pieaugušo. Tā var izpausties gan netiešos, gan tiešos seksuālos kontaktos.

  Lasīt vairāk

Aktualitātes

Atbalstītāji