Riska faktori saistībā ar emocionālu vardarbību


Attiecināmi uz pieaugušo – vardarbības veicēju:

 • vardarbības pieredze bērnībā;
 • vāja impulsu kontrole;
 • zems pašvērtējums;
 • izteikta neelastība priekšstatos par sevi un citiem;
 • nesagatavotība vecāku lomai;
 • pieaugušais ir prasīgs, kontrolējošs;
 • pieaugušais nespēj pieņemt bērnu tādu, kāds viņš ir;
 • pieaugušais izturas pret bērnu kā pret nevēlamu bērnu;
 • bērns tiek uztverts kā mieru traucējošs, prasīgs un ļauns;
 • bērns pārņem vecāku pozīciju, pieaugušais – bērna pozīciju.


Attiecināmi uz bērnu – vardarbības upuri:

 • bērns ar fiziskām (veselības) problēmām;
 • bērns ar problemātisku uzvedību;
 • bērns ar saskarsmes grūtībām;
 • bērns, kura temperaments ir ļoti atšķirīgs no vecāku temperamenta;
 • bērns, kas līdzinās kādam cilvēkam, ar kuru vecākiem ir ļoti sliktas attiecības, vai arī bērns ar savu uzvedību, izturēšanos atgādina vecākiem kādu viņa personības daļu vai īpašību, kas pašam sevī nepatīk.


Attiecināmi uz ģimenes vidi:

 • laulības vai attiecību problēmas;
 • liela ģimene;
 • liela vecāku noslogotība darbā;
 • izolācija no paplašinātās ģimenes un draugiem;
 • nespēja meklēt un atrast palīdzību;
 • ģimenes dzīves prasmju trūkums, neprasme izrādīt mīlestību, cieņu, atbalstu, līdzjūtību.


Attiecināmi uz sociālo kontekstu:

 • sociālo pakalpojumu nepieejamība;
 • tuvākajā sociālajā vidē ir daudz riska faktoru;
 • aizspriedumi un mīti par vardarbību;
 • sabiedrībai ir pieņemoša attieksme pret vardarbību pret bērnu.

 


Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji