Riska faktori saistībā ar fizisku vardarbību


Attiecināmi uz pieaugušo – vardarbības veicēju:

 • vardarbības pieredze bērnībā;
 • antisociāla uzvedība;
 • ir sodīts par vardarbību;
 • vāja impulsu kontrole;
 • prasīga, kontrolējoša personība;
 • atkarību izraisošu vielu lietošana;
 • izteikta neelastība priekšstatos par sevi un citiem;
 • pārliecība, ka fiziska sodīšana ir labākais veids, kā panākt bērna paklausību;
 • uztver bērnu negatīvā veidā kā prasīgu, traucējošu un/vai ļaunu;
 • nesagatavotība vecāku lomai;
 • nepietiekamas disciplinēšanas iemaņas.


Attiecināmi uz vardarbības upuri:

 • bērnam ir uzvedības problēmas;
 • bērna temperaments ir atšķirīgs no vecāku temperamenta;
 • fiziskas vardarbības pieredze.

    

Attiecināmi uz ģimenes vidi:

 • liela ģimene;
 • nabadzība;
 • nespēja meklēt vai pieņemt palīdzību;
 • vairākās paaudzēs vērojami fiziskās vardarbības uzvedības modeļi;
 • nozīmīgas pārmaiņas ģimenē.

    

Attiecināmi uz sociālo kontekstu:

 • tuvākajā sociālajā vidē ir daudz riska faktoru;
 • sociālo pakalpojumu nepieejamība un neesamība;
 • tiesību sargājošo iestāžu nepieejamība;
 • aizspriedumi un mīti par vardarbību;
 • sabiedrībai ir pieņemoša attieksme pret vardarbību pret bērnu.

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji