Riska faktori saistībā ar novārtā pamešanu


Attiecināmi uz pieaugušo vardarbības veicēju:

 • vardarbības pieredze bērnībā;
 • atkarība no alkohola, narkotikām vai citām atkarību izraisošām vielām;
 • garīga saslimšana vai personības traucējumi;
 • bērns pārņem vecāku pozīciju, pieaugušais – bērna pozīciju.

Attiecināmi uz bērnu – vardarbības upuri:

 • bērns ar fiziskām (veselības) problēmām.


Attiecināmi uz ģimenes vidi:

 • ģimene pakļauta nozīmīgām izmaiņām dzīvē;
 • bezdarbs, zemi ienākumi vai nabadzība;
 • ģimenes locekļu hroniska slimošana vai nāves gadījumi tuvāko radinieku lokā;
 • vecāku lielā noslogotība darbā;
 • nespēja meklēt un atrast palīdzību;
 • ģimenes dzīves prasmju trūkums, neprasme izrādīt mīlestību, cieņu, atbalstu, līdzjūtību.


Attiecināmi uz sociālo kontekstu:

 • sociālo pakalpojumu nepieejamība;
 • tuvākajā sociālajā vidē ir daudz riska faktoru;
 • aizspriedumi un mīti par vardarbību;
 • sabiedrībai ir pieņemoša attieksme pret vardarbību pret bērnu.
Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji