Riska faktori saistībā ar seksuālu vardarbību


Attiecināmi uz pieaugušo – vardarbības veicēju:

 • seksuālas vardarbības pieredze bērnībā;
 • ir sodīts par seksuālu vardarbību.


Attiecināmi uz vardarbības upuri:

 • bērns ar īpašām vajadzībām;
 • garīgi atpalicis bērns;
 • bērns ar saskarsmes grūtībām;
 • ielu bērns;
 • bērns ar seksuālas vardarbības pieredzi.


Attiecināmi uz ģimenes vidi:

 • bieža dzīvesvietas maiņa;
 • palīdzības nepieņemšana vai izvairīšanās no tās;
 • sociāla izolēšanās.


Attiecināmi uz sociālo kontekstu:

 • sociālo pakalpojumu nepieejamība un neesamība;
 • tiesību sargājošo iestāžu nepieejamība;
 • daudz riska faktoru tuvākajā sociālajā vidē;
 • sabiedrībai ir pieņemoša attieksme pret vardarbību pret bērnu;
 • aizspriedumi un mīti par vardarbību.

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji