Vardarbības pret bērnu sekas

Vardarbība pret bērnu var radīt gan īslaicīgas, gan ilgtermiņa sekas, kas nozīmīgi var ietekmēt bērna attīstību un sociopsiholoģisko funkcionēšanu. Parasti, lai bērns varētu pārvarēt vardarbības radītās sekas, ir nepieciešams saņemt specializētu psiholoģisku un sociālu palīdzību, kas fokusēta ne tikai uz traumas pārstrādi, bet arī uz jaunu sociālo prasmju un iemaņu apgūšanu.


Tipiskākās novārtā pamešanas jeb vecāku nolaidības sekas:

Sekas uzvedībā:

 • bērns ir miegains;
 • zog vai diedelē izdzīvošanai nepieciešamas lietas;
 • bieži neapmeklē skolu;
 • lieto atkarību izraisošas vielas;
 • iesaistās antisociālos grupējumos;
 • nerūpējas par savu ārējo izskatu;
 • ģērbjas laika apstākļiem neatbilstoši.

Sekas sociālajā sfērā:

 • grūtības veidot noturīgas attiecības;
 • neuzticība pieaugušajiem;
 • grūtības ievērot ķermeņa robežas;
 • viegla un ātra attiecību veidošana.

Sekas kognitīvajā sfērā:

 • grūtības koncentrēties;
 • pedagoģiskā ielaistība;
 • vecumam neatbilstoša un nepietiekama izglītība.

Sekas fiziskajā veselībā:

 • daudz ielaistu somatisku saslimšanu;
 • personīgās higiēnas neievērošana;
 • pusbads;
 • utis, blusas.

Sekas emocionālajā sfērā:

 • ierobežota spēja paust emocijas;
 • trauksme, bailes;
 • neuzticēšanās;
 • neadekvāti augsts vai zems pašvērtējums.

 

Tipiskākās emocionālās vardarbības sekas:

 Sekas uzvedībā:

 • antisociāla, destruktīva uzvedība;
 • nespēja rotaļāties;
 • pasīva uzvedība;
 • izolēšanās;
 • agresīva uzvedība;
 • atkarību izraisošu vielu lietošana.

Sekas sociālajā sfērā:

 • grūtības veidot noturīgas attiecības;
 • neuzticēšanās cilvēkiem;
 • tendence izolēties no sociāliem kontaktiem;
 • tendence ātri veidot attiecības ar svešiniekiem.

Sekas kognitīvajā sfērā:

 • runas traucējumi;
 • grūtības koncentrēties.

Sekas fiziskajā veselībā:

 • miega traucējumi;
 • zīdaiņa vecumā aizkavēta fiziskā attīstība;
 • psihosomatiskas saslimšanas.

Sekas emocionālajā sfērā:

 • zems pašvērtējums;
 • neuzticēšanās;
 • psihisks sastingums;
 • nejutīgums;
 • pasivitāte;
 • depresija un traumēts paštēls.

 

Tipiskākās fiziskās vardarbības sekas:

Sekas uzvedībā:

 • nerūpēšanās par sevi;
 • agresivitāte;
 • mazkustīgums;
 • pārmērīgs kustīgums;
 • atkarību izraisošo vielu lietošana.

Sekas sociālajā sfērā:

 • nespēj atrast kontaktu, veidot attiecības ar citiem bērniem.

Sekas kognitīvajā sfērā:

 • grūtības koncentrēties;
 • grūtības atcerēties.

Sekas fiziskajā veselībā:

 • traumas un savainojumi;
 • miega traucējumi.

Sekas emocionālajā sfērā:

 • kauna, vainas un baiļu izjūta;
 • dusmas un dusmu „lēkmes”;
 • depresīvas izjūtas;
 • nespēja uzticēties pieaugušajiem;
 • vāja emociju kontrole.

 

Tipiskākās seksuālās vardarbības sekas:

Sekas kognitīvajā sfērā:

 • grūtības koncentrēties;
 • grūtības atcerēties;
 • sekmju pasliktināšanās;
 • suicidālas domas.

Sekas uzvedībā:

 • neatbilstoši vecumam seksualizēta uzvedība;
 • izteikta agresivitāte vai pakļaušanās;
 • regresija (bērns uzvedas savam vecumam neatbilstošā veidā un „aizmirst” jau apgūtās prasmes);
 • atkarību izraisošo vielu lietošana;
 • suicidālas darbības;
 • sevis savainojoša uzvedība;
 • atkārtoti nonāk seksuālās vardarbības situācijās kā upuris vai vardarbības veicējs.

Sekas sociālajā sfērā:

 • nespēja rast kontaktu ar citiem bērniem;
 • bailes pazaudēt kontroli attiecībās vai izteikta pakļaušanās.

Sekas fiziskajā veselībā:

 • traumas un savainojumi ģenitāliju rajonā;
 • grūtniecība;
 • seksuāli transmisīvās saslimšanas;
 • galvassāpes;
 • muguras sāpes;
 • miega traucējumi;
 • enurēze, enkoprēze.

Sekas emocionālajā sfērā:

 • kauna, vainas un baiļu izjūta;
 • dusmas un dusmu „lēkmes”;
 • viegla aizkaitināmība;
 • bezspēcības sajūta;
 • depresīvas izjūtas;
 • pārlieku liela fantazēšana;
 • uzmācīgas domas un atmiņas;
 • atmiņu uzplaiksnījumi;
 • disociācijas;
 • pēctraumas stresa sindroms;
 • panikas lēkmes;
 • ēšanas traucējumi;
 • izplūdis ķermeņa tēls.

 


Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji