Izpētes jautājumi

Šajā sadaļā ir apkopoti tipiskākie jautājumi, kurus uzdod tiesībsargājošās iestādes vardarbības pret bērnu gadījumā, un uz kuriem psihologs savā atzinumā spēj sniegt atbildes.


    Jebkura psiholoģiskā izpēte tiek veikta ar konkrētu mērķi, kas ir formulēts uzstādītajos jautājumos. Jautājumu saturs ir cieši saistīts ar konkrēto situāciju, tādēļ tie var būt tiešāk vai netiešāk formulēti, piemēram, nosaukts konkrēts vardarbības veids vai nē, nosaukts vardarbības veicējs vai nē u.c. Taču, jo precīzāks jautājums tiks uzstādīts, jo konkrētāku atbildi būs iespējams iegūt. Nebūtu vēlams psihologam uzdot visus iespējamos jautājumus, bet gan tieši tos, kas var vislabāk palīdzēt kriminālprocesā.

    Vardarbības pret bērnu gadījumos psihologs var sniegt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar iespējami notikušu vardarbību. Tomēr, psihologs nav notikušās vai nenotikušās vardarbības liecinieks, tādēļ psihologi savos atzinumos nevar viennozīmīgi pateikt vai pret bērnu ir notikusi vardarbība. Taču psiholoģiskās izpētes metodes ļauj konstatēt pazīmes, kas var liecināt par piedzīvotu vardarbību.

Piemēri jautājumiem, kas saistīti ar iespējami notikušu vardarbību:

 • Vai ir konstatētas pazīmes, kas norāda, ka pret Jāni Bērziņu ir veikta jebkāda veida vardarbība no Māra Kalniņa puses?
 • Vai Jānis Bērziņš ir cietis no jebkāda veida vardarbības ģimenē?
 • Vai konsultāciju laikā ir konstatēts, kas ir veicis emocionāla vardarbību pret Jāni Bērziņu?
 • Vai konsultāciju laikā ir konstatēts, kad ir veikta fiziska vardarbību pret Jāni Bērziņu?
 • Vai konsultāciju laikā ir konstatēts, kur ir veikta seksuāla vardarbību pret Jāni Bērziņu?
 • Vai tika konstatētas pazīmes, kas varētu liecināt, ka Jāni Bērziņu kāds piespieda sniegt informāciju par vardarbīgu izturēšanos pret sevi no Māra Kalniņa puses?
 • Vai tika konstatētas pazīmes, kas varētu liecināt, ka Jāni Bērziņu kāds piespieda nesniegt informāciju par vardarbīgu izturēšanos pret sevi no Māra Kalniņa puses?

 

    Tāpat vardarbības pret bērnu gadījumos psihologs var sniegt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vardarbības radītajām sekām. Šādos gadījumos psiholoģiskā izpēte fokusējās uz bērna emocionālā stāvokļa izpēti, mēģinot novērtēt kuras emocionālās reakcijas, īpatnības vai traucējumi varētu būt saistīta ar piedzīvoto vai iespējami piedzīvoto vardarbību.

Piemēri jautājumiem, kas saistīti ar vardarbības radītajām sekām:

 • Kādas vardarbības radītās sekas ir konstatētas Jānim Bērziņam?
 • Vai Jānim Bērziņam ar šo noziedzīgo nodarījumu tika radītas fiziskas vai psihiskas ciešanas ar paliekošām sekām tālākai psihiskai attīstībai?

 

    Vēl viena jautājumu grupa ir saistīta ar izpētes laikā konstatētajām individuāli psiholoģiskajām īpatnībām, kas būtiski varētu ietekmēt vai nu bērna spējas uztvert notikušo vai liecināt par to. Tipiski psihologi, veicot psiholoģisko izpēti, nefokusējas uz šiem aspektiem, tādēļ visbiežāk šāda veida jautājumi tiek izvirzīti tiesu psiholoģiskajai ekspertīzei. Taču, veicot psiholoģisko izpēti, šādi aspekti var tikt konstatēti, un tādēļ var tikt aprakstīti psihologu sniegtajos atzinumos.

Piemēri jautājumiem, kas saistīti ar bērna individuāli psiholoģiskajām īpatnībām, kas var būtiski ietekmēt bērna spējas uztvert vai liecināt par notikušo.

 • Vai konsultāciju laikā Jānim Bērziņam ir konstatētas kādas būtiskas individuāli psiholoģiskās īpatnības, kas nozīmīgi varētu ietekmēt veidu kā viņš uztvēra notiekošo?
 • Vai konsultāciju laikā Jānim Bērziņam ir konstatētas kādas būtiskas individuāli psiholoģiskās īpatnības, kas nozīmīgi varētu ietekmēt veidu kā viņš liecina par notikušo?

    Bieži psihologiem tiek uzstādīti jautājumi, kas saistīti ar bērna iespējām piedalīties procesuālajās darbībās. Visbiežāk rodas šaubas vai bērnu ir iespējams nopratināt, vai pieļaujama tieša konfrontācija ar aizdomās turamo un vai viņa psiholoģiskais stāvoklis ir pietiekoši stabils, lai piedalītos tiesas procesā.

Piemēri jautājumiem, kas saistīti ar bērna iespējām piedalīties procesuālajās darbībās:

 • Vai, ņemot vērā Jāņa Bērziņa vecumu un psiholoģisko stāvokli, ir iespējams viņu iesaistīt izmeklēšanas procesā, viņu nopratinot?
 • Vai turpmāk veiktās izmeklēšanas darbības ar Jāni Bērziņu nepasliktinās viņas psiholoģisko stāvokli un vai tās ir pieļaujamas?

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji