Tiesu psiholoģiskā ekpertīze

Tiesu psiholoģiskā ekpertīze ir procesuāla darbība, kuru veic īpaši apmācīts klīniskais psihologs. Tā tiek izdarīta tikai ar procesa virzītāja lēmumu.

    Tiesu psiholoģiskā ekspertīze ir procesuāla darbība, ko veic tiesu psiholoģijas eksperts pēc procesa virzītāja lēmuma (saskaņā ar KPL 193, 200 pantu) kriminālprocesa, civilprocesa vai administratīvā procesa ietvaros. Procesa virzītājs uzstāda konkērtus jautājumus ekspertam, kurš analizējot krimināllietā pieejamos materiālus un veicot cietušā vai liecinieka psiholoģisko izpēti sagatavo konkrētas atbildes.

    Tiesu psiholoģijas eksperts var veikt arī kompleksās tiesu psiholoģiskās tiesu psihiatriskās vai tiesu medicīniskās ekspertīzes, kas nozīmē, ka tiesu psiholoģijas eksperts ir viens no komisijas locekļiem un atbildi sniedz tikai uz tiem jautājumiem, kas saistīti ar psiholoģijas jomu.

    Visbiežāk tiesu psiholoģiskā ekspertīze saistībā ar nepilngadīgajiem cietušajiem vai lieciniekiem sniedz atbildes jomās, kas saistītas ar:

1) vardarbībā cietušā bērna spēju saprast ar viņu izdarīto darbību raksturu un nozīmi;

2) seksuālās, fiziskās un emocionālās vardarbības seku novērtēšana;

    Tiesu psiholoģijas ekspertam var tikt uzstādīti jebkuri jautājumi, kas ir būtiski kriminālprocesā.

    Ekspertīzes veikšanai tiesu psiholoģijas ekspertam tiek nodoti visi nepieciešamie materiāli un informācija.

    Šobrīd vienīgā vieta, kurā tiek veiktas tiesu psiholoģiskās ekspertīzes ir Valsts SIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs".

Atpakaļ

Aktualitātes

Atbalstītāji